به گزارش صبح توس؛ تا پایان روز ششم از ثبت نام کاندیدهای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، 33 نفر در حوزه انتخابیه خواف و رشتخوار ثبت نام کرده اند که تمامی کاندیدها مرد بوده و تا کنون هیچ زنی در این حوزه اقدام به ثبت نام نکرده است.

 میزان ثبت نام کاندیدهای مجلس در این دوره در حوزه انتخابیه خواف و رشتخوار بی سابقه بوده است، چرا که در دوره های قبل انتخابات مجلس شورای اسلامی این عدد پایین تر از 30 نفر بوده است.

 پیش بینی می شود، در آخرین روز از ثبت نام کاندیدهای مجلس در این حوزه تعداد ثبت نام کاندیدها تا حدود 40 نفر نیز برسد.

اسامی ثبت نام شدگان تا این لحظه در حو.زه انتخابیه خواف و رشتخوار
۱-احسانی عبداله

٢-احمدپورفدکی اکبر

٣-اسکندری سدهی اسماعیل

۴-امین نژاد غلامعباس

۵-ایزدی علی

۶-بااطلاع علیرضا

٧-بزم آرا شجاع الدین

٨-بقایی عظیم

٩-توکلی خیراله

١۰-توکلی امیر

١١-تیموری بقسانی غفار

١٢-جنگی سلامی علی

١٣-جنگی سنگانی ناصر

١۴-جنگی مقدم غلامرضا

١۵-جوانشیری حجت

١۶-خزایی زاده اسماعیل

١٧-خفاجه اسماعیل

١٨-خوبیان مهدی

١٩-خویردی مزرعه شیخ یعقوب

٢۰-زنگنه شهرکی جواد

٢١-زنگویی زوزنی علی

٢٢-سربوزی حسین آبادی محمد

٢٣--شاهرخی محمد

٢۴-شکوهی نیا علی اصغر

٢۵-شیرگیر نیازآبادی امید

٢۶-صید احمدی محمد

٢٧-عصار رودی جواد

٢٨-فاضلی سلمانی حقداد

٢٩-قاسم پور محمد

٣۰-کبودانی مرادعلی

٣١-لطفی سدهی داود

٣٢-مطهری محب اله

٣٣-نگهبان سلامی محمود

انتهای پیام/