به گزارش صبح توس؛ ۱۶ آذر سرآغاز و نقطه عطف جنبش دانشجویی است و جنبش دانشجویی فراتر از موضوعات حزبی و جناحی است. این جنبش یک حرکت به هم پیوسته است و امروز جنبش دانشجویی به عنوان قشر آگاه جامعه وظیفه‌ای مهمی بر دوش دارد. امروز وظیفه هر دانشجوی فرهیخته‌ای این است که برای حفظ حرمت خون شهیدان و صیانت از سرزمین عزیزمان ایران اسلامی هوشیار باشد لذا اهمیت جنبش دانشجویی که متشکل از قشر دانشجو و فضای دانشگاه است بسیار زیاد است.

در همین راستا و به بهانه روز دانشجو، در میزگرد تخصصی پیرامون آسیب شناسی جنبش های دانشجویی، عناصر هویت ساز جنبش دانشجویی، نسبت جنبش های دانشجویی با بیانیه گام دوم انقلاب و ارائه راهکار برای گفتمان سازی بیانیه گام دوم انقلاب، علیرضا گلوی، نماینده بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان، محمدرضا ناصری، قائم مقام جامعه اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد و امیررضا عباسیان، دبیر انجمن دانشجویان خط رهبری خراسان رضوی در محل پایگاه خبری تحلیلی صبح‌توس  به بحث و تبادل نظر پرداختند.

سیاست زدگی، آفت جنبش‌های دانشجویی است

علیرضا گلوی، نماینده بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گفت: دانشجویان از ابتدای انقلاب و تا امروز روح آرمانخواه جامعه و منشأ آرمانخواهی هستند و هدف اصلی بسیاری از جنبش های دانشجویی عدالت خواهی و آرمانخواهی است.

وی افزود: امروز آفتی که به جان برخی جنبش های دانشجویی افتاده همان سیاست زدگی جنبش ها است و درگیر بازی های سیاسی داخلی شده اند.

دغدغه جنبش دانشجویی در مطالبات گروه‌های سیاسی نباید حل شود

دبیر سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان با اشاره به اینکه نباید آرمانخواهی جای خودش را به انتقاد صرف از گروه های سیاسی بدهد اظهار کرد: دغدغه های جنبش دانشجویی در خواسته سطح پایین گروه های سیاسی نباید حل شود و اصالت خودش را باید حفظ کند.

وی ضمن تأکید بر ظرفیت و پتانسیل جنبش های دانشجویی افزود: امروزه عدم واکنش دانشجو به برخی موضوعات روز را شاهد هستیم و البته بایستی این موضوع آسیب شناسی شود که چرا علی الخصوص در خراسان رضوی، اگر انتقاد ساده ای انجام شود برخورد مناسبی با آن صورت نمی گیرد و فضای انتقاد بسته شده است.

گلوی تصریح کرد: اصل هویت جنبش های دانشجویی، دانشجوی تراز انقلاب اسلامی است و اشتباه بزرگی است که دانشجویان را تقسیم بندی حزبی و کارکردی کنیم چراکه گروه عظیمی از دانشجویانی که در این تقسیم بندی ها نیستند دچار سردرگمی می شوند.

وی با بیان اینکه تراز انقلابی بودن دانشجویان باید بیشتر بررسی شود افزود: محل انجام کارهای کارشناسی، مسائل روز کشور مانند قضیه بنزین، جنبش های دانشجویی و دانشگاه است.

باید نظام آموزش و پرورش کشور اصلاح شود

نماینده بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان، گام دوم انقلاب را در اندیشه های امام و رهبری قابل تجزیه و تحلیل دانست و خاطرنشان کرد: حوزه و دانشگاه از نقاطی است که نباید دشمن بتوانند در آن نفوذ داشته باشد.

وی افزود: کارآزمودگی، داشتن انگیزه و حراست از مواضع انقلاب از جمله وظایف دانشجوی جوان انقلابی است و می‌تواند بر اساس آن امیدآفرین باشد.

گلوی بیان کرد: وقتی فعالیت تخصصی نمی شود و از اصالت های جنبش دانشجویی دور می شویم نیروی پیشران را تخریب کرده ایم.

وی افزود: اگر گام دوم انقلاب قرار است محقق شود در ابتدا باید آموزش و پرورش کشور اصلاح شود؛ از چهل ساال قبل هم این شعار داده شده است و فقط سند تنظیم کرده ایم.

جنبش‌های دانشجویی معطل دولت‌ها و سازمان‌ها نمانند

دبیر سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان با بیان اینکه دانشجو باید بتواند با توجه به تمام ابعاد جامعه در آن اثرگذار باشد گفت: کادرسازی و تربیت مدیران انقلابی در ادامه مسر کشور دارای اهمیت است.

وی در همین رابطه افزود: معلم و استاد در تعاریف جدید دچار تغییر محتوا شده است و باید طریقه صحیح راهنمایی و ارشاد در جامعه تعریف شود.

نماینده بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان اظهار کرد: جنبش های دانشجویی نباید معطل دولت ها و سازمان ها باشند و وقتی دانشجو از هدف اصلی خود فاصله گرفت، روشنگری و مطالبه گری صورت نمی گیرد و جنبش دانشجویی در روح و کالبد دانشگاه محقق نمی شود.

وی با اشاره به اینکه به شدت باید جنبش های دانشجویی جاذبه داشته باشد افزود: گام دوم انقلاب به صورت ابلاغی و دستوری قابل اجرا در بدنه کشور نیست و باید تمام آحاد ملت و مسئولان به درک مشترکی از آن برسند تا محقق شود.

رأی آوردن با وعده‌هایی مانند کنسرت بازگشت به عقب است

گلوی یکی از بسترهای مهم و محل اقدام گام دوم انقلاب را آموزش و پرورش دانست و ادامه داد: وظیفه دانشجو در این زمینه روشنگری است و باید به عنوان دغدغه جامعه تبیین و تحلیل شود اما امروز متأسفانه دغدغه ها در سطح اجرای کنسرت و ورزشگاه رفتن بانوان باقی مانده است.

وی افزود: اگر توانستیم دغدغه های دانشجویان را در جامعه تحلیل کنیم و سطح دغدغه های جامعه را نیز ارتقا دهیم، رشد خواهیم داشت و گفتمان سازی انجام خواهد شد.

دبیر سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان تصریح کرد: حرف جوان نخبه دانشمند باید به وظیفه روشنگری و مطالبه گری اصلی خود بازگردد و اگر کسی با وعده هایی مانند کنسرت رأی بیاورد سالها به عقب بازگشته ایم.

وی با بیان اینکه دانشگاه باید کار فرهنگی داشته باشد و رشد معنویات جامعه نیز از جوان و دانشگاه آغاز می شود افزود: پیشرفت علمی نیز در صدر وظایف دانشجویان است و باید از خمودگی در بحث های دانشی خارج شویم.

جنبش دانشجویی کمتر انعکاس صدای دانشجویان بوده است

محمدرضا ناصری، قائم مقام جامعه اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد نیز گفت: باید تبیین شود که جنبش های دانشجویی چه وظایفی دارند؛ اگر به 16 آذر 1332 بازگشت داشته باشیم خوب است ماهیت استکبارستیزی این اتفاق برای همگان روشن شود.

وی افزود: شاید در عرصه عمل جنبش دانشجویی در حد شعارهای ضداستکباری مانده باشد که نیاز به آسیب شناسی دارد.

قائم مقام جامعه اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: با مشاهده و سنجش شرایط کشور و با وجود تحریم های ظالمانه و شرایط اقتصادی سخت، در موقعیت زمانی ویژه ای قرار داریم و لذا جنبش دانشجویی باید بداند در راستای چه موضوعی به بحث استکبارستیزی می پردازد.

وی افزود: جنبش های دانشجویی برنامه محور شده اند و علی الخصوص در خراسان رضوی یکی از اشکالات عمده این است که کمتر انعکاس صدای جامعه مخاطب و دانشجویان بوده ایم.

دانشجو، نسبت به انقلاب اسلامی رفتار مسئولانه دارد

ناصری تصریح کرد: در برخی بخش ها با بیان دغدغه های دانشجویی برچسب هایی متفاوت به دانشجویان زده می‌شود، در حالیکه شاهد هستیم همین دانشجو نسبت به انقلاب اسلامی مسئولانه رفتار می کند.

وی با بیان اینکه البته دانشجویان باید با ادبیاتی دغدغه های خودشان را دنبال کنند که مردم ارتباط بهتری با آنها بگیرند افزود: یکی از عناصر هویت بخش به جنبش های دانشجویی، مسأله محور بودن است.

قائم مقام جامعه اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد خاطرنشان کرد: سیاست زدگی بر اساس فرمایشات رهبرمعظم انقلاب از نکاتی است که همه گروه های دانشجویی باید مراقب آن باشند.

وی ضمن اشاره به اهمیت راهکار دادن برای مسائل کشور از سمت دانشجویان در کنار انتقاد کردن افزود: دانشجویان قدرت کنش‌گری اجتماعی را دارند و آزادی عمل بیشتری را نیز دارند که باید کنار تخصصی بودن در حل مسائل عمل شود.

مسأله محور بودن، از عناصر هویت‌بخش به جنبش دانشجویی است

ناصری بیان کرد: راهکار دادن و ارائه راه حل نیازمند تخصصی عمل کردن است.

وی افزود: در بیانیه گام دوم انقلاب در ابتدا موضوع دستاوردها در برابر سیاه نمایی هایی که صورت می گیرد، مطرح می شود و در ادامه بیانیه موضوع جوانان و امیدآفرینی از موضوعات اصلی است که واقعا در این فضا امید داشتن نسبت به رشد کشور از موضوعات اساسی است.

قائم مقام جامعه اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: در این بیانیه مسئولیت هایی به جوانان سپرده شده تا به سمت تمدن نوین اسلامی حرکت شود و موضوع امید جوانان اگر حل شود و حضور در صحنه های مختلف عملی شود تحقق اهداف امکان پذیر خواهد بود.

وی افزود: دانشجو باید امیدوار باشد که پس از تحصیل دارای فضای اشتغال مرتبط با تخصص تحصیلی است و عملا باید امیدآفرینی را در جامعه دنبال کنیم.

بیانیه گام دوم انقلاب، نقشه راه جنبش دانشجویی و جوانان است

ناصری اظهار کرد: بیانیه گام دوم انقلاب به خوبی مسیر حرکت را به جنبش های دانشجویی و جوانان نشان داده است و قطعا لازم است بر این اساس در فضای دانشجویی نوآوری و کارآفرینی صورت گیرد.

وی افزود: اسناد مختلفی از دوره های گذشته در مورد دانشگاه از جمله سند «اسلامی شدن دانشگاه‌ها» در حال خاک خوردن است و در زمینه اجرا کوتاهی می شود.

قائم مقام جامعه اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اینکه مطالبات باید روشن و شفاف باشد و باید از مسئولان در تریبون های مختلف این مطالبات مطرح شود تصریح کرد: اساتید تراز انقلاب در نوع تفکرات دانشجویان تأثیر زیادی دارند لذا باید مدیران و مسئولان انقلابی تربیت شوند.

دانشجو باید نسبت به مسائل و انحرافات روز دغدغه‌مند باشد

وی افزود: دانشجو به عنوان خواص جامعه باید نسبت به مسائل و انحرافات روز پاسخگو و دغدغه‌مند باشد.

ناصری خاطرنشان کرد: جلسات تبیین بیانیه گام دوم زیاد برگزار شده لذا برای گفتمان سازی باید از بحث های شعاری بیانیه گام دوم انقلاب خارج شویم و به صورت جزئی ورود پیدا کنیم.

وی با اشاره به این مطلب که در عمل باید بیانیه اجرا شود نه فقط صحبت کردن در این باره که البته وظیفه تخصصی دانشجویان است افزود: وجود مجلس و دولتی انقلابی در تبیین عملیاتی و اجرای بیانیه گام دوم مؤثر است.

قائم مقام جامعه اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: به عنوان مثال اقتصاد مقاومتی در مسیر اجرا ناقص مانده است و با بررسی ببیشتر گاهی اوقات شاهد اقداماتی هستیم که اساساً با روح اقتصاد مقاومتی در تناقض است.

دانشجو وظیفه تبیین دستاوردهای انقلاب را دارد

در ادامه این میزگرد امیررضا عباسیان، دبیر انجمن دانشجویان خط رهبری خراسان رضوی اظهار کرد: فضای دانشجویی را نباید سیاه دید و افتخارات زیادی توسط دانشجویان رقم خورده است لذا دانشجو رسالت دارد در چارچوب‌های گفتمانی فعالیت کند و دستاوردهای انقلاب را تبیین کند.

وی افزود: در راستای امیدآفرینی جوانان باید جنبش های دانشجویی دارای افق و اهداف بلندمدت و میان مدت باشند و بر اساس ان مطالبه گری صورت گیرد.

مسئولان کشور باید دانشجو را به عنوان عنصر مؤثر اجتماعی بشناسند

دبیر انجمن دانشجویان خط رهبری خراسان رضوی ضمن اشاره به اهمیت داشتن چشم انداز برای جنبش دانشجویی بیان کرد: بیانیه گام دوم برنامه جامع و کاملی محسوب می شود.

وی افزود: در چارچوب ساختاری کشور، باید اسلامی شدن دانشگاه در پوسته و عمق ملموس باشد.

عباسیان تصریح کرد: گفتمان سازی بیانیه گام دوم باید در جامعه ایجاد شود تا بلای سایر اسناد بالادستی کشور به بیانیه گام دوم سرایت پیدا نکند.

وی در پایان ضمن تأکید بر این مطب که موضوعات بیانیه باید استخراج شود و به صورت تخصصی از آن استفاده شود افزود: مسئولان و جوانان کشور باید دانشجو را به عنوان عنصر مؤثر اجتماعی بشناسند تا زمینه تحقق مطالبات کشور ایجاد شود.

انتهای پیام/