به گزارش صبح توس؛ در حالی که با تصمیم استانداری خراسان رضوی و با توجه به آلودگی هوا، دانشگاه های مشهد تعطیل شده است، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در تصمیمی سلیقه ای و شخصی، برنامه آموزشی کارآموزان بالینی را تعطیل نکرد و اعلام شد که کلاس ها دایر است.

دکتر بحرینی، رئیس شورای حزب اعتدال و توسعه خراسان است که به تازگی از سوی وزیر بهداشت به سمت ریاست دانشگاه علوم پزشکی مشهد منصوب شده است. کارآموزان بالینی تصمیم گرفتند در اعتراض به این تصمیم سلیقه ای، با ماسک در جلسات مورنینگ ریپورت حضور پیدا کنند.

انتهای پیام/