به گزارش صبح توس؛ قفل طرح ثامن باز می شود، امیدی به تخصیص بودجه زیارت نیست، سددوستی امسال سرریز می شود بخشی از مهم‌ترین سرفصل‌های خبری روزنامه‌های امروز استان است.