به گزارش صبح توس؛ ابراهیم قاسم پور فرماندار خلیل‌آباد پیش از ظهر امروز در نشست کارگروه زنان و خانواده شهرستان اظهار داشت: تعامل، هم‌افزایی و همراهی بسیار خوبی بین مدیران در سطح شهرستان وجود دارد که باید از این تعامل و همراهی در حوزه زنان و خانواده استفاده کرد.

وی با بیان اینکه همه اداراتی که در کارگروه زنان و خانواده نماینده دارند باید مشاور امور بانوان در فرمانداری را حمایت و کمک داشته باشند، خاطرنشان کرد: برنامه‌های کارگروه زنان و خانواده در سال 98 باید با سرعت بیشتری پیگیری شود و مدیران باید مسئول امور بانوان دستگاه اداری خود را معرفی کنند.

فرماندار خلیل‌آباد با تأکید بر اینکه سهم بانوان در حوزه مدیریت شهرستان باید تقویت کند، تصریح کرد: در حال حاضر چند پست مدیریتی شهرستان در اختیار بانوان است که باید کارگروه زنان و خانواده سهم بانوان را در حوزه مدیریت شهرستان تقویت کند.

وی با اشاره به اینکه انتخابات را در پیش داریم و بخش بزرگی از انتخابات بر عهده بانوان است، اذعان کرد: حتماً باید بخش توسعه سیاسی در نگاه حوزه بانوان با حساسیت بیشتری پیگیری شود و مشارکت حداکثری و بستر آن را بانوان بتوانند در شهرستان خلیل‌آباد فراهم کنند و سهم خود را در این مشارکت سیاسی با حضور حداکثری در انتخابات انجام دهند.

قاسم پور با بیان اینکه کمیته بندی بخش‌های مختلف شهرستان باید مدنظر مشاور امور بانوان باشد، عنوان کرد: نباید تنها به آسیب‌های حوزه زنان پرداخته شود بلکه باید توانمندی‌های این حوزه نیز شناسایی شود، بخشی از توانمندی‌ها و ارتقاء و تقویت توانمندی‌ها می‌تواند آسیب‌ها را کاهش دهد.

وی با تأکید بر اینکه یکی از بخش‌های که توانمندی‌ها می‌تواند باعث کاهش آسیب‌ها شود بخش اقتصادی است، تشریح کرد: اگر کارگروه زنان و خانواده با شناسایی توانمندی‌ها بتوانند سهم زنان را در مشارکت اقتصادی شهرستان به دست بیاورد می‌توان برنامه‌ریزی‌ها و طراحی‌های بهتری در این حوزه انجام شود.

فرماندار خلیل‌آباد با اشاره به اینکه نقش زنان باید در اقتصاد عملیاتی شود و از گفتار به رفتار و از شعار به عمل وارد کند، بیان کرد: در راستای تبیین طرح مثلث توسعه اقتصادی نباید از نقش زنان غفلت کرد و این بخش باید با درایت پیش رود.

انتهای پیام/