به گزارش صبح توس؛  وحید مبین مقدم در جمع خبرنگاران دراین خصوص اظهار کرد: با توجه به افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین استفاده شهروندان از حمل و نقل عمومی از جمله خطوط قطار شهری افزایش داشته است.

وی اضافه کرد: طبق آمار شنبه گذشته 18 آبان ماه و پیش از افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین تعداد 161 هزار مسافر توسط خط یک و 53 هزار مسافر توسط خط دو و درمجموع 214 هزار مسافر توسط خط یک و دو قطار شهری جابه جا شده اند.

مدیرعامل شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد ادامه داد: این درحالی است که شنبه این هفته 25 آبان ماه و پس از اجرایی شدن سهمیه بندی بنزین 176 هزارمسافر توسط خط یک و 57 هزارمسافر توسط خط دو و در مجموع 233 هزار مسافر توسط خطوط قطار شهری مشهد جابه جا شده اند که نسبت به شنبه گذشته 19 هزار نفر افزایش داشته است.

انتهای پیام/