حبیب الله آسوده، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان رضوی در گفت و گو با خبرنگار صبح توس، در خصوص بحث اقتصاد انفاق، اظهار داشت: آن چیزی که مردم به عنوان مالی کمک می کنند اگر همین کمک ها در اقتصاد مردم بچرخد خود می تواند ایجاد اشتغال، بازار مسکن و تولید است.

وی با بیان اینکه متاسفانه بحث اقتصاد انفاق بصورت کانالیزه و هدفمند نیست، خاطرنشان کرد: زکات، صدقه، کمک های مردمی و... بخشی از اقتصاد انفاق است و بخشی از کمک های مالی مردم می تواند به سمت تولید هدایت شود.

مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی در ادامه تصریح کرد: کاری که در خلیل آباد تحت عنوان نهادسازی مراکز نیکوکاری آغاز شده است به دنبال این هستیم که انفاق روستا را هدفمند در مسیر توسعه داشته باشیم و اگر این با محوریت زکات انجام شود مدلی برای کل موضوعات انفاق می شود.

وی اذعان کرد: وضعیت زکات استان خراسان رضوی در شش ماهه نخست سال جاری نسبت به سال گذشته 24 درصد رشد داشته است ولی بیشتر از این انتظار داریم.

آسوده با بیان اینکه 208 مرکز نیکوکاری تا به امروز در استان راه اندازی شده است، عنوان کرد: اگر خود مردم را با نهادسازی درگیر توسعه  و پیشرفت منطقه کنیم و نهادهای حاکمیتی و دولت بستر ها را فراهم کنند با این رویکرد مراکز نیکوکاری راه اندازی می شوند.

وی با تاکید بر اینکه کمیته امداد در شهرستان خلیل آباد به عنوان معین اقتصادی انتخاب شده است، تشریح کرد: به همین منظور اعتبار اشتغال را در این شهرستان تا سقف 25 میلیارد تومان در نظر گرفته ایم که بستگی به کشش شهرستان برای جذب دارد.

مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی بیان کرد: امیدواریم بتوانیم این کار را به کمک سیستم بانکی، مجموعه کارآفرینان و معین های اقتصادی شهرستان خلیل آباد پیش ببریم تا شاهد پایین ترین نرخ بیکاری در این شهرستان باشیم.

وی همچنین در ادامه تاکید کرد: در شهرستان خلیل آباد به دنبال این هستیم که با محوریت انفاق و اقتصاد انفاق و زکات با نهاد سازی مردمی که در روستاها و شهرها ایجاد می کنیم بحث توسعه و توانمندسازی را توسط خود مردم پیگیری کنیم.

آسوده در پایان با بیان اینکه اگر مردم پای کار بیایند خیلی از کارهای کمیته امداد هم به سمت مردمی شدن پیش می رود، خاطرنشان کرد: به دنبال این هستیم که بحث مشارکت ها و خانواده ها را به خود مردم واگذار کنیم و هر چه بتوانیم این مسیر را پیگیری کنیم اثرات انسجام اجتماعی و حل مسئله مردم توسط مردم شکل می گیرد که در مبانی دینی آن بسیار تاکید شده است.

انتهای پیام/