به گزارش صبح توس؛ مشهد آماده انعقاد قرارداد شهر فرودگاهی، آساک دوچرخ درگیر تأمین وثیقه، هفت سؤال اشتباه در آزمون نظام مهندسی، بخشش پای چوبه دار بخشی از مهم‌ترین سرفصل‌های خبری روزنامه‌های امروز استان است.