به گزارش صبح توس؛ از تقسیم مشهد تا آمادگی برای انتخابات الکترونیکی، افزایش سهم حمل و نقل عمومی از خیابان، قول صمت برای توزیع برنج پاکستانی، زیارت محور توسعه مشهد بخشی از مهم‌ترین سرفصل‌های خبری روزنامه‌های امروز استان است.