به گزارش صبح توس؛ ابراهیم قاسمپور، فرماندار خلیل آباد ظهر امروز در نشست شورای هماهنگی بانک های شهرستان خلیل آباد اظهار داشت: بانک ها مهتمرین عامل تامین مالی پروژه های اقتصادی هستند و موتور محرکه اقتصاد را تشکیل می دهند.

وی با بیان اینکه اولین جرقه اقتصاد مقاومتی در پروژه های این حوزه را بانک ها زدند و انتظار می رود که این مورد را تداوم دهند، خاطرنشان کرد: برای ایجاد یک رونق تولید در شهرستان و افزایش سرمایه گذاری برای پروژه هایی که می خواهد در مجموعه شهرستان به ثمر برسد و به سمتی برویم که واحدهای غیرفعال، فعال شوند و نیمه فعال و نیمه تعطیل به این حوزه برگردند و واحدهای فعال نیز تقویت شوند.

فرماندار خلیل آباد با تاکید بر اینکه اگر این رویکرد در مجموعه شهرستان با کمک بانک های عامل انجام شود قطعاً می توان گفت که ما از سرمایه گذار حمایت کرده ایم و قطار توسعه اقتصادی شهرستان راه افتاده است، تصریح کرد: به این روش می توانیم بگوییم که از سرمایه های اجتماعی و مالی حمایت شده است.

وی با اشاره به اینکه بدون بانک نمی توانیم بگوییم که رونق تولید فراهم شده است، اذعان کرد: زمانی که بازدیدی از پروژه ای در سطح شهرستان می شود می بینیم که یک طرح با مقداری تزریق نقدینگی یا سرمایه در گردش احیا می شود و روح جدید در کالبد اقتصادی شهرستان دمیده می شود.

قاسم پور با بیان اینکه با همکاری که بانک های شهرستان دارند می تواند بحث اشتغال را توسعه دهیم و اگر این اتفاق رخ دهد می توان گفت که اعتماد مردم را جلب کرده ایم، افزود: دولت بیش از هر زمانی نیاز به کمک بخش خصوصی دارد و بانک ها نیز در این زمینه می توانند نقش موثری داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه بانک ها در جدول فراوانی و نمودار رشد اقتصادی شهرستان ها و شهرستان خلیل آباد نقش تاثیرگذاری دارند، عنوان کرد: باید بر اساس مدل مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی برای محرومیت زدایی شهرستان به ویژه بخش های روستایی برنامه داشته باشیم و بانک ها نیز می توانند در این زمینه نقش موثری داشته باشند.

فرماندار خلیل آباد با اشاره به اینکه ما می توانیم حمایت فکری توسط معین های اقتصادی و حمایت مالی توسط بانک ها از این قضییه داشته باشیم و این باعث جذب سرمایه گذار می شود، تشریح کرد: 128 میلیارد تومان سرمایه گذاری در 12 تفاهم نامه با معین های اقتصادی در مجموعه شهرستان انجام شده است.

وی در پایان با بیان اینکه هیچ طرح اشتغال زایی نباید انحراف داشته باشد و خط قرمز پرداخت تسهیلات اشتغال، انحراف طرح است، خاطرنشان کرد: مدیران بانک ها باید هر کجا که طرح های اشتغال انحراف داشت جلوی اعطای تسهیلات را بگیرند، تسهیلات اشتغال باید در جای خود هزینه شود.

انتهای پیام/