به گزارش صبح توس؛ فروش محصول گل زعفران، پراکندگی کسبه و همچنین اطلاع از قیمت های روزانه این محصول در مرکز رشتخوار بازار گل زعفران را به یک نیاز ضروری برای کشاورزان در منطقه تبدیل کرده است.

با توجه به ظرفیت تولید این محصول استراتژیک در سطح رشتخوار و سطح زیر کشت 6300 هکتاری آن، این شهرستان را نیازمند مدیریت و راه اندازی بازار خرید و فروش گل زعفران کرده است.
این در حالیست که هر ساله بسیاری از کشاورزان رشتخواری برای فروش محصول خود و حضور در بازار متمرکز آن به اجبار راهی شهرستان تربت حیدریه می شوند.

رشتخوار در بحث خرید گل نباید وابسطه باشد

علی سهیلی زاده، کشاورز رشتخواری در رابطه با عدم وجود بازار گل زعفران در این شهرستان به خبرنگار ما گفت: سال های متوالی است که برای فروش محصول گل زعفران اقدام به تردد به شهرستان تربت حیدریه می کنم؛ این در حالی است که وجود بازار گل زعفران، بها دادن و ساماندهی درست به ایجاد این بازار در مرکز رشتخوار می تواند بسیاری از مشکلات کشاورزان را در سطح شهرستان برطرف کند.

وی در ادامه با درخواست از مسئولان این شهرستان در جهت اقدام و رسیدگی به این امر مهم گفت: زعفران و کشت این محصول چیزی حدود 50 سال است که در مناطق مختلف رشتخوار کاشته می شود، اما وابستگی و انتقال محصول کشاورزان به شهرستان تربت حیدریه از دیرباز محصول زعفران این شهرستان را آنگونه که شایسته کشاورزان این منطقه بوده به دیگران معرفی نکرده است.

کشاورزان با توجه به پراکندگی بازار برای فروش محصول زعفران دچار مشکل هستند
مهدی اسدی دیگر کشاورز رشتخواری که برای فروش محصول خود به مغازه‌های این شهرستان مراجعه می کرد افزود: در اطراف جاده خرید و فروش محصول در جریان است، اما قیمت ها گاها مشخص نیست و کشاورزان نمی توانند به صورت صدرصد به قیمت اعلامی از سوی خریداران اعتماد کنند.

وی در ادامه افزود: شاید بیشتر کشاورزان رشتخواری محصول خود را با توجه به نیاز مخارج خود به صورت روزانه به بازار عرضه کنند که تا قسمتی از مخارج برداشت محصول را بپردازند، بی ثباتی در بازار گل زعفران و بالا و پایین شدن قیمت این محصول به قدری است که گاها هزینه آبیاری، کود، شخم زدن و گل جمع کنی و ...  کشاورزان نمی شود.


رونق گرفتن بازار متمرکز گل زعفران نیازمند استقبال عاملین خرید در رشتخوار است
حمید رضا رضایی مدیر جهاد کشاورزی رشتخوار صبح امروز در گفت و گو با خبرنگار ما در رابطه با پیگیری بازار خرید و فروش گل زعفران در این شهرستان گفت: تاکنون در رابطه با راه اندازی بازار متمرکز خرید گل زعفران در سطح شهرستان پیگیری های متعددی انجام شده است که در همین باب بحث ساماندهی بازار خرید و فروش این محصول در دستور کار قرار گرفته و در چندین روستا در محوریت شهرستان به صورت ساماندهی شده با ایجاد غرفه، کار خرید محصول را هم اکنون دنبال می کنند.

وی در رابطه با ایجاد بازار متمرکز در مرکز شهرستان به خبرنگار ما گفت: راه اندازی و ایجاد بازار متمرکز در مرکز شهرستان نیازمند استقبال عاملین خرید در سطح شهرستان است که این موضوع می تواند باعث رونق گرفتن و جلوگیری از پراکندگی بازارهای خرید و فروش این محصول در رشتخوار شود.

رشتخوار دارای جمعیتی بالغ بر 62 هزار نفر است که 90 درصد مردم این شهرستان به شغل کشاورزی و دامپروری مشغولند؛ زعفران یکی از 3 محصول مهم و تولیدی در سطح رشتخوار است.
انتهای پیام/