2019-12-10 | 1398/09/19

جشنواره انار اَوَنگی در خلیل آباد

خلیل آباد - نخستین جشنواره محصول انار اَوَنگی با حضور جمعی از مردم و گردشگران در روستای میرآباد قطب تولید انار خلیل آباد از توابع بخش‌مرکزی این شهرستان برگزار شد.