2020-09-23 | 1399/07/02

بانگ ضد استکباری در دیار تاکستان های سرسبز خلیل آباد طنین‌انداز شد

خلیل آباد - مردم شهرستان خلیل آباد همزمان با ۱۳ آبان‌ به صحنه آمدند و با خلق حماسه ای دیگر لرزه بر اندام دشمن انداخته و صلابت و عزت ایران و انقلاب را به رخ جهانیان کشیدند.