به گزارش صبح توس؛ انرژی خورشیدی و فرصت هایی که سوخت، نمایشگاه کتاب هرسال دریغ از پارسال، قرارداد ایستگاه های دوچرخه فسخ شد، آغاز شناسایی پول های کثیف، خداحافظی با اسکلت های زرد بخشی از مهم‌ترین سرفصل‌های خبری روزنامه‌های امروز استان است.