به گزارش صبح توس؛ مجموعه سخن نگاشت محورهای مهم بیانات رهبر انقلاب در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش پیش روی شماست.