به گزارش صبح توس؛ حمیدرضا رضایی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رشتخوار صبح امروز در گفت و گو با خبرنگار ما در رابطه با میزان سطح زیر کشت محصول کلزا با اشاره به روی آوری کشاورزان این شهرستان به کشت محصولات مناسب اقلیم و آب و هوای مجود در منطقه گفت: کشت کلزا در سطح 300 هکتار از اراضی شهرستان رشتخوار تاکنون دنبال شده است.

وی با توجه به اهمیت کشت این محصول در توسعه و پایداری گندم گفت: امسال با تغییر ارقام و کشت مکانیزه کار کشت محصول کلزا در سطح شهرستان در شرف انجام می باشد، که تاکنون نیز در قسمتی از اراضی زیر کشت این محصول  از روش مکانیزه با آبیاری تیب استفاده شده است.

وی میزان محصول تحویلی کلزای کشاورزان در سال گذشته در این شهرستان را 370 تن اعلام  کرد و یادآور شد: هدف از اجرای این طرح خودکفایی در تولید روغن خوراکی می باشد.

وی همچنین میزان بذز توزیعی در سال زراعی جدید را بال بر 3500 کیلو گرم عنوان کرد و افزود: خرید تضمینی محصول کلزا در جهت حمایت از کشاورزان توسط اداره تعاون روستایی با نرخ تضمینی و مصوب انجام خواهد شد.

انتهای پیام/