به گزارش صبح توس؛ این روزها که دکان شفافیت‌خواهی بسیار پررونق است بسیاری از نمایندگان و طیف‌های مختلف سیاسی خود را موافق این موضوع جلوه می‌دهند چراکه دغدغه‌ای از جنس مردم دارد و مطالبه‌ای همگانی است از این رو می‌توانند خود را مردمی نشان دهند و جلب اعتماد عمومی کنند.

مخالفان شفافیت برای مخالفت، منطق خاص خود را دارند هرچند این منطق مورد قبول نیست ولی محترم است چراکه مخالفت خود را با شفافیت به صورت شفاف بیان کرده‌اند و اگر به فلسفه شفافیت مراجعه کنیم، خواهیم دید که شفافیت برای برچیدن دورویی کاربرد دارد و این افراد کاملا شفاف، اعلام موضع کرده‌اند.

موافقان شفافیت دو نوع هستند، اول کسانی که کاملا موافق هستند و دوم نیز کسانی ژست موافقان را در می‌آورند که به آن‌ها می‌گوییم شبه موافقان.

موافقان شفافیت که کاملا مشخص هستند: کسانی که می‌گویند فلان فرآیند برای ما و دیگران در چارچوب قانون شفاف شود.

ولی شبه‌موافقان که به دو دسته تقسیم می‌شوند، کسانی هستند که نمی‌توان به آن‌ها گفت مخالف اما "امّاهایی" بر سر راه شفافیت می‌آورند که آن را مسکوت و یا منحرف می‌کنند و این گروه خود دو دسته‌ هستند.

اول کسانی که به یک فوریت طرح شفافیت تقنینی قانون‌گذاران نظام، رای مثبت دادند غیر از آن ۵۹ نفری که به دوفوریت طرح قبلی شفافیت آراء نمایندگان رای مثبت داده بودند(که البته مشخص نیست چه کسانی هستند) چراکه طرح شفافیت تقنینی دارای ۱۰ ایراد از سوی معاونت قوانین مجلس هست که فقط یک بند آن مغایرت با دو اصل ۱۰۸ و ۱۱۲ قانون اساسی هست.

یعنی طرحی نوشته شده که از همان ابتدا معلوم است یا مجلس آن را تصویب نمی‌کند و یا در صورت تصویبِ مجلس، شورای نگهبان آن را رد می‌کند.

این افراد کوهی از شفافیت را در دل چند بند کوچکِ مبهمِ تفسیرپذیر پنهان کرده‌اند، پس مسئله به صورت کلافی سردرگم مطرح شده است و در نتیجه حل و تصویب نمی‌شود.

دوم کسانی که شفافیت را مشروط می‌دانند یعنی کسانی که تصویب طرح شفافیت آراء نمایندگان را منوط به تصویب طرح‌های دیگر نظیر استانی شدن انتخابات مجلس می‌دانند که مخالف سیاست‌های کلی انتخابات هست.

خطر این دو عده غیر قابل مقایسه با مخالفان شفافیت هست، پس در موضع‌گیری نمایندگان شبه موافق شفافیت دقت کافی کنید.

حسن ضیایی

انتهای پیام/