به گزارش صبح توس؛ براساس دادههای مرکز پایش آلایندههای زیست محیطی مشهد شاخص کیفی هوای شهر در 24 ساعت گذشته با عدد 76 در شرایط سالم قرار دارد.

اکنون نیز این شاخص با عدد 57 نشانگر وجود هوای سالم در شهر است.

با توجه به کاهش آلاینده‌های زیست محیطی در شهر، امروز دو ایستگاه حرم مطهر و نخریسی به ترتیب با شاخص، 12 و 37 هوای پاک دارند.

ایستگاه‌‌های الهیه و سمزقند 115 و 106 نیز دارای هوای ناسالم برای گروه‌‌های حساس هستند و در دیگر ایستگاه‌ها نیز هوای سالم حاکم است.

انتهای پیام/