محمدرضا عباسپور در گفت و گو با خبرنگار صبح توس؛ اظهار کرد: در شش ماهه نخست سال جاري بیش از 412 هزار ماهی قرل آلا در 12 مرکز پرورش ماهیان سردابی به مساحت  15 هزار و 246 متر مربع رهاسازي شده كه پيش بيني مي شود به ميزان 370 تن گوشت سفید از اين مراكز برداشت شود.

وی تصریح کرد: همچنین در همین مدت تعداد 88 هزار قطعه ماهيان گرمابي نيز در 43 استخر ذخيره كشاورزي به مساحت 49 هزار متر مربع رهاسازي شده كه انتظار مي رود 56 تن گوشت ماهي گرمابي نيز از اين استخرها برداشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی تربت حیدریه هدف از این رهاسازی را افزایش تولید گوشت سفید، افزایش مصرف سرانه ماهی، اشتغالزایی، بارورکردن آب کشاورزی از موادمغزی، استفاده بهینه و دو منظوره از استخرهای موجود عنوان کرد.

وی استخرهای دو منظوره پرورش ماهی را تعداد 43 واحد برشمرد و گفت: اغلب مالکان چاههای کشاورزی به منظور بهره وری بهینه از منابع آبی، استخرهای دو منظوره کشاورزی را در مزارع خود احداث کردند.

عباسپور اظهارداشت: در حال حاضر این شهرستان رتبه ششم تولید انواع ماهیان را در خراسان رضوی داراست.

انتهای پیام/