حمیدرضا رضایی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رشتخوار  در گفت و گو با صبح توس؛ در رابطه با آغاز کاشت محصول گندم در مزارع این شهرستان اظهار کرد: کار کاشت گندم در سطح 5 هزار هکتار از اراضی شهرستان رشتخوار هم اکنون آغاز و در حال انجام می باشد.

رضایی در ادامه در رابطه با پیش بینی برداشت محصول گندم امسال در سطح این شهرستان گفت: با توجه به امورات فنی داشت و برداشت و وضعیت مطلوب آب و هوایی پیش بینی می شود، برداشت محصول گندم در سطخ این شهرستان نسبت با سال گذشته کاهشی نداشته باشیم.

وی با توجه به اهمیت کشت گندم در توسعه و امنیت غذایی مردم، گفت: امسال با تغییر ارقام و کشت مکانیزه کار کشت کندم در سطح شهرستان رشتخوار با جدیدت بیشتری در حال انجام است.

وی در ادامه میزان گندم تحویلی کشاورزان به سیلوها و کارخنجات آرد در سال زراعی گذشته در سطح این شهرستان را بالغ بر 18 هزار و 510 تن اعلام کرد و افزود: بیش از 90 درصد از کشت گندم شهرستان رشتخوار بصورت کاملا میکانیزه می باشد و همچنین در راستای طرح اقتصاد مقاومتی میزان 2 هزار هکتار تسطیح لیزری در مزارع کشاورزان انجام شده که هدف از اجرای این طرح خود کفایی در تولید و امنیت غذایی است.

رضایی در ادامه در رابطه با نحوه خرید تضمینی محصول تولیدی کشاورزان گندم کار این شهرستان گفت: خرید تضمینی محصول در جهت حمایت از کشاورزان توسط اداره تعاون روستایی و سیلوهای تربت حیدریه، گناباد، و رشتخوار با نرخ تضمینی و مصوب انجام خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رشتخوار همچنین از توزیع 700 تن بذر اصلاح شده و 4500 تن از انواع مودهای شیمیایی بین کشاورزان این شهرستان خبر داد.

انتهای پیام/