به گزارش صبح توس؛ برادری در سایه اربعین، اصلاح نرخ پروانه به نفع شهر، تحول خراسان رضوی با همکاری معین‌های اقتصادی، گنجی که کوه خواران بردند بخشی از مهم‌ترین سرفصل‌های خبری روزنامه‌های امروز استان است.