به گزارش صبح توس؛ اما و اگرهای تحویل پارکینگ ابن سینا به علوم پزشکی، گرانی با وجود آب گرفتگی، سیب هایی که خاک می شوند، بیکاری کم شد بیکاران کم نشدند، سرگردانی در بازار پسته بخشی از مهم‌ترین سرفصل‌های خبری روزنامه‌های امروز استان است.