به گزارش صبح توس؛ 17 سال انتظار... انتظار برای مردم شهرمان نیشابور... و سال‌های سال انتظار برای مادرانشان... خوب شــد که گمنام هستند و مادرانشان نمی‌دانند که فرزندانشان اینجا آرمیده‌اند وگرنه از ما و مسئولین شهر دلگیر می‌شدند. اگر از حال و روز مقبره فرزندانشان خبر داشتند، خیلی قبل‌تر فکری به حال آن می‌کردند. 17 سال زمان کمی نیست... شرمنده‌ایم که رسم مهمان‌نوازی را خوب به‌جا نیاوردیم!


13 اردیبهشت ســال 81 بود که نیشابور میزبان پنج شهید گمنام دوران دفاع مقدس شــد و پیکر مطهر این شهدا با حضور خیل عظیم مشتاقان در نزدیکی میدان امام رضا (ع) یا همان میدان باغرود به خاک ســپرده شــد و حال و هوایی معنوی به شهر داد.
در مکان‌یابی برای تدفین شــهدای گمنام مؤلفه‌هایی از جمله نگاه زیارتی وجود دارد که این نگاه در تعارض با نگاه نمادین و تشــریفاتی و صرفا ادای احترام است. همچنین اســتقلال مکانی باهدف اینکه نقطه تدفین تحت‌الشعاع بناهای هم‌جوار قرار نگیرد، زمین پاک و مطهر که محل شــبهه و منازعه و مصادره نباشد، دسترسی آسان به محل مورد نظر به لحاظ بُعد و فاصله، محل آرامش و احساس امنیت، داشتن چشم‌انداز بصری، قابلیت مانور برای ساخت‌وساز و توسعه اجتماعات بزرگ مراسم‌ها، محل وحدت و هم‌گرایی بین قومیت‌ها، سابقه و پیشینه خوب و... از جمله نکاتی بود که توسط مدیران وقت مورد توجه قرار گرفت.

زمانی که شــهدای گمنام در این محل به خاک ســپرده شدند این منطقه زمین خالی بود و پس از آن بنا به مصوبه شورای اسلامی شهر نیشابور، شهرداری موظف شــد با تملک زمین‌های اطراف، پارک شهدای گمنام را در این محل راه‌اندازی نماید.
پس از تملک زمین‌ها طی سال‌های گذشته بخشی از این زمین تبدیل به پارک شــد که با نصب المان قلم در آن به نوعی پارک از محوریت شهدای گمنام خارج شد.

با توجه به اینکه یک بخش به‌صورت کامل ســاخته شده چــرا باید بخش اصلی و محوری پارک به حاشــیه برود و سال‌های ســال دل‌های مردمی که به آنجا پناه می‌برند را به درد آورد؟ چرا شــهرداری بعد از این همه ســال نتوانسته این پروژه ناتمام را به ســرانجام برســاند؟ و اینکه چرا به نوعی این پارک به دو بخش مجزا تبدیل شده و در یک طرف پارک با امکانات نسبی فضای سبز را می‌بینیم و در سوی دیگر یادمانی را که در میان خاک و نخاله در غربت مانده است؟ چرا این یادمان که در مسیر عبور و مرور مسافران و زائران بارگاه ملکوتی امام هشــتم (ع) هست باید این‌گونه مورد بی‌مهری قرار گیرد؟ برای بررســی این موضوع و آگاهی از علل معطل ماندن این پروژه در ابتدا به ســراغ نماینده بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در شهرستان نیشابور رفتیم.
 

تیپ زرهی 21 امام رضا (ع) پیش قراول ساخت یادمان شهدا
نماینده بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در شهرســتان نیشابور در خصوص جانمایی محل خاک‌سپاری شــهدا گفت: زمانی که موضوع قطعی شــد چندین جلسه در شورای فرهنگ عمومی برگزار گردید و محل‌هایی همچون باغ ملی، بوســتان امین اسلامی و ... برای دفن شــهدا پیشنهاد شد که مسئولان با خاک‌سپاری در مرکز شــهر موافقت نکردند و بنده محل فعلی را که در جوار مسجد بود پیشنهاد دادم و با آن موافقت شد.

ابوالقاســم نــوری ادامــه داد: پس از دفن شــهدا تیــپ زرهی 21 امام رضا (ع) اولین قدم‌ها را برداشــته و در این محل سکویی ساخت و روی آن نماد یک سرباز را نصب کردند.

وی در ادامه با بیان اینکه پس از آن شــورای اسلامی شهر و شهرداری زمین‌های اطراف (زمین پارک فعلی) را به تملک خود در آوردند تا پارک شهدای گمنام در این منطقه ساخته شــود، اظهار داشت: سال 86 شهرداری طرح انتقال شهدا به مرکز پــارک را مطرح کرد که بــا آن موافقت نشــد و پس از آن قرار شد پروژه پارک شهدای گمنام اجرایی شود.
وی اضافه کرد: از ســال 90 کار عملیاتی از ســمت دیگر پارک آغاز شد ولی در قسمت خاک‌سپاری شــهدا کاری انجام نشد که در ایــن برهه بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش‌های دفاع مقدس استان به ماجرا ورود کرد و طرحــی را آماده کردند و از همان ســال ما طرح فعلی را شــروع کردیم.

نماینده بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش‌های دفاع مقدس در شهرســتان نیشــابور گفت: سال 92 به دلیل عدم ورود شــهرداری و شورای اسلامی شهر، هیئت‌امنای مردمی مجموعه فرهنگی شهدای گمنام را به‌منظور پیشبرد کارها تشکیل دادیم که همان سال با پیگیری‌های اعضای هیئت‌امنا، شــورای چهارم مبلغی را برای ساخت یادمان تخصیص داد که بلافاصله ما کار را شروع کردیم.

وی عنوان داشــت: جلســات زیادی با شهرداری و شورای اســلامی شــهر برگزار کردیم که به دلیل نداشتن اعتبار نتیجه‌ای نداشــت و ما درخواست برگزاری جلسه از سوی فرمانداری را داده‌ایم.
عضو هیئت‌امنای مجموعه فرهنگی شــهدای گمنام اظهار داشت: کلیت بوستان به نام شهدای گمنام بود که بخشی از کار با اعتبار تخصیص یافته انجام شــد ولی عملاً دیگر پروژه رها شده است و شورای شهر و شهرداری زیاد به این بحث ورود نکردند.
وی اذعان داشت: اتمام این پروژه نیازمند مطالبه مسئولان اســت و الان نیز زمان مناسبی است تا تشکیل جلسه داده و اعتباری به این پروژه برای سال آینده اختصاص دهند.
نــوری با عنوان اینکه ما اعضــای هیئت‌امنا آمادگی انجام هر کاری را داریم ولی وقتی بحث اعتبار می‌شود دســت ما بسته اســت، گفت: در حال حاضر در سطح شهر مکان مناسبی برای برگزاری مراسمات فرهنگی و مذهبی نداریم و از ایــن محل هم چون حالت کارگاهــی دارد نمی‌توان استفاده کرد.
یکی دیگر از اعضای هیئت‌امنای مجموعه فرهنگی شــهدای گمنام نیــز در خصوص فعالیت‌های انجام شــده طی چند ســال گذشته گفــت: از ســال 92 که هیئت‌امنا تشکیل شد چند ســال متوالی مقرر می‌شد تا در هفته دفاع مقدس این پروژه به اتمام رسیده و مورد بهره‌برداری قرار گیرد ولی متأسفانه این اتفاق هنوز نیفتاده است.
محمد بابایان بــا بیان اینکه ما طــی سه مرحله از شــهرداری اعتبار دریافــت کردیم و 70 درصد کار پیش رفته اســت، اظهار داشت: ریز هزینه‌های انجام شده موجود است و به شــهرداری نیز ارائه شده است که با باقی‌مانده اعتبار، خود بنای یادمان تکمیل می‌شود ولی در حال حاضر برای محوطه‌سازی اعتباری نداریم.


عدم تخصیص اعتبار در بودجه سال 97
بابایان در ادامه با اشــاره بــه برگزاری جلســه هیئت‌امنا با شــهردار در آذرماه 96 گفت: در این جلســه مقرر شد شهرداری مبلغی را برای پروژه یادمان شــهدای گمنام در بودجه ســال 97 در نظر بگیرد که متأسفانه اعتباری به ایــن پروژه تخصیص نیافت.

عضو شــورای اسلامی شــهر نیز در این خصــوص گفــت: در دوره چهارم شــورا، با همه مشکلات شهرداری مبلغی به این پروژه تخصیص یافت و در دوره فعلــی نیز بــا پیگیری‌های بنده و آقای نوری قرار شــد جلسه‌ای در فرمانداری با حضور مســئولان شــهری مرتبط برگزار شود تا به نتیجه برسیم.

احمد همت‌آبادی با بیان اینکه بنیاد شــهید که متولی این قضیه اســت، هیچ گامی برنداشته، گفت: مــا نهایت تلاش خــود را از ناحیه شــورای اسلامی و شــهرداری انجام داده‌ایم و تنها تیپ زرهی 21 امام رضا (ع) در بخش ترابری و خاک‌برداری در این مسیر کمک کرد.
 

ما خودمان هم شرمنده هستیم
همت‌آبادی ادامه داد: در ســال 97 برای محوطه‌سازی بودجه گذاشتیم و در سال 98 هم بودجه تخصیص داده‌ایم و پیگیر هســتیم قبل از پایان ســال جلسه گذاشته شود و از خیرین هم دعوت کنیم.

وی با اشاره به وضعیت یادمان شهدای گمنام اظهار داشت: ما خودمان هم شرمنده شهدا هستیم و نباید این‌گونه باشد.

 

اتمام پروژه نیازمند تأمین اعتبار است
فرماندار نیشابور بــا بیــان اینکه شــورای اسلامی شهر و شهرداری قول دادند تا جایی که مقدور هســت همکاری کنند، بیان داشت: با این همه اتمام این پــروژه نیازمند تأمین اعتبار اســت، حتی زمانی حجت‌الاسلام رئیســی تولیت سابق آســتان قدس از یادمان شــهدای گمنام بازدید کردند و قول‌هایی هم دادند ولی متأسفانه نتوانستند کمکی کنند.
سعید شیبانی ادامــه داد: از محل حوزه اعتبارات زیارت اســتانداری هم کمک مختصری شد ولی بعد از آن تخصیص اعتبارات کاهش یافت و نتوانســتند آن را ادامــه دهند تا مجموعه کامل شود.
وی با بیان اینکه اصلی‌ترین مســیری که می‌تواند کمک کند اعتبارات شــهرداری است، اظهار داشت: اتمام پروژه نیازمند یک اعتبار ویژه است که طی نامه‌ای به شورا خواستار پیش‌بینی ردیف در بودجه برای یادمان شهدای گمنام شدیم تا این پروژه که مربوط به شهدا است سر و سامان پیدا کند.
سردار حسین سلیمانی، فرمانده تیپ 21 امام رضا (ع) نیشــابور نیز طــی تمــاس تلفنی خبرنــگار صبح توس در خصوص پروژه یادمان شــهدای گمنام گفــت: بنده در حال حاضر نیشابور نیستم ولی به‌محض برگشت جلسه‌ای را در این خصوص برگزار خواهیــم کرد تا هر چه سریع‌تر ایــن موضوع حل شود.
امیدواریم هر چه سریع‌تر گلزار شهدای گمنام شهر نیشابور زیبنده نام این شهر شود، شهری که دو هزار و 300 شهید را طی دوران دفاع مقدس تقدیم اسلام و انقلاب کرده است تاکنون در این امتحان شکست خورده است.

انتهای پیام/