سید محمد حسینی در گفت و گو با  صبح توس؛ با بیان اینکه فرهنگ در اولویت دولت یازدهم و دوازدهم نبوده است اظهار داشت: بسیاری از فعاایت های فرهنگی در این دولت ها تعطیل شده و یا  اعتبارات بسیار کمی به آن ها اختصاص یافته است.

وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه شخص رئیس جمهور نیز اهتمامی به امورات فرهنگی ندارد تصریح کرد: متاسفانه علی رغم حضور تمامی روسای جمهور در نمایشگاه کتاب و نگاه ویژه به این پدیده فرهنگی در کشور آقای روحانی در این نمایشگاه حضور پیدا نکرده است.

وی به تعطیلی شورای عالی سینما اشاره کرد و افزود:نقشه مهندسی کشور از سال 1392 ابلاغ شده است به بهانه های مختلف نگه داشته شده تا اینکه سال 93 مجدد ابلاغ شد که متاسفانه اولین جلسه آن حدود یک ماه قبل برگزار شد.

حسینی با بیان اینکه نگاهی که باید بر مسائل فرهنگی حاکم باشد در این دولت وجود ندارد ادامه داد:متاسفانه خود رئیس جمهور اعلام کرده است که هنر ارزشی و غیر ارزشی وجود ندارد و در حال حاضر نوعی ولنگاری در تئاتر و سینما را شاهد هستیم.

حسینی با بیان اینکه باید نهاد های انقلابی با حرکات آتش به اختیار خود این کمبود ها را جبران کنند تصریح کرد: حرکات مناسبی در خصوص ساخت فیلم های ارزشی انجام شده و باید این اقدامات ادامه پیدا کند.