2020-02-23 | 1398/12/04

همایش حماسه طلایه‌داران حضور در مشهد

همایش حماسه طلایه‌داران حضور با حضور خانواده های شهدا و سردار خسرو عروج، مشاور عالی فرمانده کل سپاه در مجتمع فرهنگی شهید هاشمی نژاد مشهد برگزار شد.