2020-01-28 | 1398/11/08

پویش مردمی «دانش آموز شهیدم راهت ادامه دارد» در شهرستان درگز

درگز- به همت بسیج دانش آموزی، جمعی از دانش آموزان و مردم درگز، پویش مردمی «دانش آموز شهیدم راهت ادامه دارد» در بخش های مختلف شهرستان برگزار شد.