2020-08-09 | 1399/05/19

بزرگ‌ترین نمایشگاه هفته دفاع مقدس شرق کشور در مشهد

نمایشگاه «صبح مقاومت» در رابطه با موضوع دفاع مقدس و به همت سپاه بسیج ناحیه سلمان مشهد، به عنوان بزرگ‌ترین نمایشگاه هفته دفاع مقدس شرق کشور در بوستان ملت دایر است.