2019-10-22 | 1398/07/30

نواخته شدن زنگ ایثار، شهادت و مقاومت در مدارس شهرستان درگز

درگز- به مناسبت فرارسیدن اول مهر و بازگشایی مدارس، زنگ ایثار، شهادت و مقاومت با حضور مسئولین و خانواده شهدای دانش آموز در مدارس شهرستان درگز نواخته شد؛ در حاشیه این مراسم از هنرهای دستی دانش آموزان هم رونمایی شد.