2020-01-29 | 1398/11/09

نواخته شدن زنگ ایثار، شهادت و مقاومت در مدارس شهرستان درگز

درگز- به مناسبت فرارسیدن اول مهر و بازگشایی مدارس، زنگ ایثار، شهادت و مقاومت با حضور مسئولین و خانواده شهدای دانش آموز در مدارس شهرستان درگز نواخته شد؛ در حاشیه این مراسم از هنرهای دستی دانش آموزان هم رونمایی شد.