2019-10-22 | 1398/07/30

پویش شهروندی پاکسازی و نظافت عمومی رشتخوار

رشتخوار_ صبح امروز در قالب پویش شهروندی در رسیدن به شهر پاک و در قالب کارگروه فرهنگی اجتماعی با مشارکت شهروندان پاکسازی برخی از معابر شهر رشتخوار به‌منظور فرهنگ سازی در رعایت نظافت شهری انجام شد.