به گزارش صبح توس؛ وزارت بهداشت برای بیمارستان حاشیه شهر پول ندارد، شهر درگیر گرد و غبار همسایه، اولین روز آلوده امسال مشهد به پای قره‌قوم، گرانی ها به لبخند بچه ها رسید، 194 هزار خانه در خراسان رضوی خالی است بخشی از مهم‌ترین سرفصل‌های خبری روزنامه‌های امروز استان است.