به گزارش صبح توس؛ ترافیک ورودی مشهد 18 ماه دیگر قفل می شود، گوارشک تشنه جرعه ای آب گوارا، تخفیف پوپولیستی روی رب بخشی از مهم‌ترین سرفصل‌های خبری روزنامه های امروز استان است.