به گزارش صبح توس؛ محمد داورزنی صبح امروز در جمع خبرنگاران در محل این اداره با بیان اینکه از جمله مهمترین اهداف کمیته امداد امام خمینی خودکفایی و ایجاد اشتغال برای مددجویان تخت پوشش این نهاد است اظهارداشت: در سال گذشته این نهاد با ارائه تسهیلات خودکفایی توانسته است برای 480نفر از مددجویان به صورت مستقیم ایجاد اشتغال کرده و این افراد را به مرز خودکفایی برساند.

وی در ادامه با بیان اینکه خودکفایی برای مددجویان به معنای قطع حمایت های کمیته از افراد تحت حمایت نیست تصریح کرد: پس از اخذ تسهیلات امداد در زمینه خودکفایی و راه اندازی شغل شکل خدمات امداد تغییر پیدا کرده به گونه ای که حمایت در زمینه بازار یابی ادامه حیات شغلی و توسعه مشاغل ادامه پیدا می کند.

داورزنی همچنین با اشاره به اینکه ناظرین و محققین این نهاد همواره در پی جلوگیری از انحراف مسیر وامهای پرداختی هستند بیان کرد: پس از پرداخت وام ها کارشناسان حوزه خودکفایی به صورت مستمر بر نحوه فعالیت مددجویان دریافت کننده وام نظارت می کنند.

مدیر کمیته امداد امام خمینی سبزوار در ادامه با اشاره به اینکه سال گذشته سقف مبلغ پرداخت وام به مددجویان 200 میلیون ریال بوده است افزود: در سال جاری این سقف به 500 میلیون ریال افزایش پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه بیش از 12 هزار و 500خانوار سبزوار از خدمات حمایتی این نهاد بهره می برند تاکید کرد: مبالغ پرداختی این نهاد از دو منبع امدادی و دولتی تامین می شود.

انتهای پیام/