ولی اله جغتایی در گفت و گو با  صبح توس؛ با اعلام خبر واکسیناسیون بیش از 50 هزار راس دام سبک در سبزوار علیه بیماری بروسلوز اظهارداشت: بیماری بروسلوز که در بین عموم مردم به نام تب مالت شناخته می شود جزو مهم ترین بیماری های مشترک بین انسان و دام بوده وبه راحتی به انسان انتقال پیدا می کند.

وی د رادامه به اثرات ابتلا ی دام ها به این بیماری اشاره و تشریح کرد:این بیماری در دام می تواند باعث سقط جنین در اواخر آبستنی ،کاهش تولید  شیر،عقیمی ونازایی  و آسیبهای اقتصادی به دامپروران گردد

جغتایی ادامه داد :به علت لمات بالای اقتصادی این بیماری برای دامداران کنترل و پیشگیری از این بیماری مهلک  همواره یکی از برنامه های سازمان دامپزشکی در ایران بوده است.

وی در ادامه با اشاره به راههای پیشگیری این بیماری  افزود: یکی از مهمترین راههای پیشگیری از بروز این بیماری واکسیناسیون دامها در زمان مشخص بر اساس برنامه از پیش تعیین شده است.

رئیس شبکه دامپزشکی سبزوار بیان کرد:  از ابتدای  سال  ۱۳۹8  بیش از  50 هزار بره وبزغاله ماده  با استفاده از  توان اکیپ های واکسیناسیون   بخش دولتی و خصوصی دامپزشکی  بصورت رایگان مورد مایه کوبی قرار گرفته اند.

جغتایی همچنین با اشاره به تعداد بیماری های مشترک بین انسان و دام و مشکلات که در برخی اوقات عواقب جبران ناپذیری را به زندگی انسان وارد می کند تاکید کرد: تیم های ایمن سازی سازمان دامپزشکی به صورت مستمر اقدامات نظیر واکسیناسیون و سم پاشی را انجام داده و از این حیث همواره شهرستان سبزوار بیش از آنچه انتظار استان است را به ثبت می رساند.

انتهای پیام/