به گزارش صبح توس؛ 110 میلیون متر مکعب، سهم استان از آب عمان، بحران زیر پوست دشت های استان، تفاهم بزرگ آبی  بخشی از مهم‌ترین سرفصل‌های خبری روزنامه های امروز استان است.