به گزارش صبح توس؛ همزمان با سراسر کشور آئین‌های عزاداری تاسوعای حسینی در نقاط مختلف شهر و روستاهای شهرستان رشتخوار برگزار شد.

 

 

به گزارش چهل ماه نیوز، همزمان با سراسر کشور آئین‌های عزاداری تاسوعای حسینی در نقاط مختلف شهر و روستاهای شهرستان رشتخوار برگزار شد.