به گزارش صبح توس؛ از نظر قانونی سکونت اعضاء شورای شهر در محل حوزه انتخابیه باید دائمی باشد که اگر غیر از این باشد عضو نمی تواند در شورا بر کار خود ادامه دهد و باید جای خود را به عضو علی البدل بدهد.

طبق مستنداتی که در اختیار صبح توس قرار دارد سه عضو شورای اسلامی شهر بار نیشابور به دلیل عدم سکونت در این شهر و طبق قانون باید سلب عضویت شوند.

از نظر قانونی سکونت اعضاء شورا در محل حوزه انتخابیه باید دائمی باشد نه فصلی و اگر غیر از این باشد عضو نمی تواند در شورا به کار خود ادامه دهد زیرا تکالیف مسئولیت هایی که قانونگذار به عهده اعضاء شوراها گذاشته مستلزم حضور دائمی آنها به همراه خانواده در حوزه انتخابیه است.

به استناد تبصره ۲ ذیل ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در مصوبه ۷۵/۳/۱ که بیان می‌کند اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نماید. تغییر محل سکونت هر یک از اعضای شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد و همچنین تبصره ذیل ماده ۳ آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها (مصوب ۷۸/۱/۱۱ هیأت وزیران) که بیان می کند شورا موظف است بلافاصله پس از قطعیت یافتن خروج عضو از شورا مراتب را به فرمانداری ذی ربط به طور کتبی گزارش دهد تا فرماندار از عضو علی البدل شورا با احتساب رأی وی دعوت به شرکت در جلسات و صدور کارت شناسایی نماید.

مسئله ای که مطرح است این است که این اعضای شورای شهر به خاطر تغییر محل سکونت خویش شرایط قانونی بر ادامه کار در شورا را از دست داده اند و باید سلب عضویت شوند و تغییر محل سکونت مصداق خروج از شورا محسوب می شود که در تبصره ذیل ماده ۳ آیین نامه قید شده است.

گفتنی است این سه عضو شورای اسلامی خانه های پدری در شهر بار دارند و این دلیلی نیست که آنان در این شهر سکونت داشته باشند.

حال این سوال مطرح می شود که چرا فرمانداری نیشابور که متولی اصلی اجرای این قانون در شهرستان است چرا هیچ اقدامی نکرده است؟ 

لازم به ذکر است فرمانداری شهرستان قانون را در این موضوع نقض کرده است و از سوی این ارگان تخلف صورت گرفته است.