2020-01-28 | 1398/11/08

رنگ آمیزی مدارس درگز توسط دانش آموزان بسیجی

درگز- هر ساله با نزدیک شدن به ایام بازگشایی مدارس، دانش آموزان بسیجی برادر و خواهر درگز با حضور در مدارس دارای بافت قدیمی و آسیب دیده، اقدام به مرمت، نقاشی، رنگ آمیزی و زیباسازی ساختمان مدرسه می کنند