غفور خلقی تولایی در‌ گفت‌وگو با خبرنگار صبح توس بابیان اینکه ارزش ریالی این کمک جهیزیه ها را  پانصد و سی میلیون تومان است اظهارداشت: در جمع آوری و تهیه این تعداد جهیزیه، از ظرفیت خیرین، حوزه ها و پایگاه‌های مقاومت بسیج استفاده شده است.

مسئول بسیج سازندگی نیشابور  خاطر نشان ساخت : در سال ١٣٩٧، تعداد ١٧٣ سری جهیزیه به نوعروسان بی بضاعت شهرستان توسط ناحیه مقاومت بسیج سپاه نیشابور اعطا گردیده است.

پایان پیام/