به گزارش صبح توس؛ پیشنهاد نسیه در آستانه اجرای گام سوم کاهش تعهدات برجام، دخل و خرج خانوار در سال جهش تورم، انتخابات اسرائیل را با خون صهیونیست ها رنگین می کنیم و پایان بنگاه داری بنیاد شهید نیازمند اصلاح قانون بخشی از مهم ترین سرفصل های خبری روزنامه های صبح امروز است.