به گزارش صبح توس؛ نخستین دوره ملی توانمندسازی گروههای تولید محتوا توسط شبکه مردمی سایبری انقلاب اسلامی در همدان، دوم تا چهارم شهریور ماه برگزار می شود.