مهدی خالقی در گفتگو با صبح توس؛ از مراحل پایانی برداشت گندم در شهرستان خبر داد و اظهار کرد: شهرستان درگز با داشتن 32 هزار هکتار سطح زیر کشت و میانگین تولید بیش از 30 هزار تن گندم در دوره آماری یکی از شهرهای عمده تولید کننده گندم در استان خراسان رضوی است.

وی افزود: گندم تولیدی در سطح مزارع معمولا سه برابر نیاز سالیانه شهرستان بوده و مازاد آن به شهرهای مجاور مثل سرخس و فریمان صادر می شود.

مدیر جهاد کشاورزی درگز گفت: اگرچه بارندگی های اخیر سال گذشته و بهار امسال خسارتهایی به بخش کشاورزی وارد کرد اما برکات بسیار زیادی هم داشت و باعث شد عملکرد سال جاری سه برابر بیشتر از سال گذشته باشد.

خالقی تبیین کرد: امسال قریب به 45 هزار تن گندم از سطح مزارع درگز برداشت شد که از این مقدار، 10هزار تن جهت مصرف بذر و سایر مسائل در اختیار کشاورزان قرار گرفت و الباقی به سیلوهای ذخیره گندم شهرستان تحویل داده شد.

این مقام مسئول در پایان خاطر نشان کرد: خوشبختانه در سال جاری تمام مبالغ گندم کشاورزان، یک هفته پس از تحویل به سیلو، پرداخت شده و با رایزنی های صورت گرفته، بانک بدون رضایت و هماهنگی با کشورزان هیچ گونه برداشتی از حساب آنها نداشته است.

انتهای پیام/