به گزارش صبح توس؛ مهدی یعقوبی، معاون خدمات شهری شهرداری مشهد اظهار کرد: این هماهنگی در جلسه مشترک با مرتضی حقیقی، معاون املاک آستان قدس صورت گرفت و براساس آن طی توافق صورت گرفته، تعدادی از اراضی آستان قدس با کاربری فضای سبز برای توسعه کمربند سبز جنوبی و فضای سبز شهری در اختیار شهرداری قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: به این ترتیب برخی از عرصه‌های مورد نیاز به جهت توسعه فضای سبز در بافت‌های متراکم شهری و همچنین کمربندسبز جنوبی در راستای افزایش سرانه فضای سبز خصوصا در نواحی حاشیه‌ای تعیین و تکلیف خواهند شد.

معاون خدمات و محیط زیست شهرداری مشهد تصمیمی که اتخاذ شده را گامی مهم در جهت توسعه فضای سبز و بهره مندی بیشتر زائران و مجاوران از ظرفیت عرصه‌های با کاربری فضای سبز با احداث بوستان‌های شهری و محلی عنوان کرد.

انتهای پیام/