سعید شیبانی در گفتگو با صبح توس اظهار کرد: این موضوع مربوط به شورای فرهنگ عمومی استان است و از آن طریق باید پیگیری شود و ابلاغ شود.

وی افزود: باید مصوبه از شورای فرهنگ عمومی استان برای ما بیاید ولی من نمی دانم چنین اتفاقی افتاده یا نیفتاده.

فرماندار نیشابور ابراز کرد: بنده از مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان این موضوع را می پرسم که ببینم چنین چیزی صحت دارد یا نه ، تا الان این خبر را نشنیده ام و اطلاعی از آن ندارم.

وی با اشاره با پیگیری های صورت گرفته از سوی مشهد بیان کرد: اگر چنین اتفاقی قرار است رخ دهد نیاز است که پیگیری شود و اصلاحاتی صورت گیرد.

شیبانی با اشاره به مصوبه شورای فرهنگ عمومی استان که مربوط به روز ملی خراسان است گفت: نه این موضوع را پیگیری می کنیم و هنوز چیزی در رابطه با تغییر نام آن به روزملی مشهد چیزی نشنیده ام.

وی خاطرنشان کرد: اگر چنین اتفاقی در حال رخ دادن باشد قطعا واکنش نشان خواهیم داد و آن را پیگیری خواهیم کرد.

لازم به ذکر است که امام جمعه نیشابور در خطبه های عبادی و سیاسی جمعه در دو هفته گذشته با بیان این موضوع که نیشابور و نیشابوریان اجازه جعل در تاریخ را به مشهد نمی دهند این تغییر نام روزملی خراسان را بازگو کرد.