2020-01-26 | 1398/11/06

حضور کاروان «زیر سایه خورشید» در خلیل آباد

خلیل آباد - کاروان زیر سایه خورشید در دومین حضور خود در دیار تاکستان های سرسبز با حضور در اماکن پیش بینی شده عطر شمیم رضوی را در سرتاسر شهرستان خلیل آباد گسترانیدند.