2020-07-11 | 1399/04/21

اجتماع عظیم مردمی حافظان خانواده در مشهد

اجتماع عظیم مردمی حافظان خانواده با حضور هرچه باشکوه‌تر بانوان انقلابی و مومن مشهد برگزار شد و بانوان مشهدی نشان دادند سیاست‌های خصمانه دشمن علیه حجاب زنان ایرانی تاثیری نداشته است.