به گزارش صبح توس؛ ابراهیم قاسم پور صبح امروز در نشست کارگروه تخصصی زنان و خانواده شهرستان خلیل آباد با بیان اینکه تغییرات سریعی که در دنیا انجام می شود نگاهی به جنسیت ندارد، اظهار داشت: جایگاه سمن ها باید پررنگ تر شود و بویژه در حوزه زنان باید سرعت بیشتری گیرد.

وی با تأکید بر اینکه در حاکمیت توجه ویژه ای به جایگاه زنان و اثر گذاری آن‌ها در جامعه دارد، خاطرنشان کرد: امروز نیز نقش زنان پررنگ تر شده و اولین تأثیر آن خودباوری و خود اشتغالی بیشتر زنان در اجتماع است.

فرماندار خلیل آباد با اشاره به اینکه باید راهکار و مدل برای برطرف کردن مشکلات موجود در حوزه زنان ارائه شود، تصریح کرد: هر کجا کار را به مردم سپرده ایم مردم خوب عمل کرده اند.

وی با بیان اینکه اشتغال بانوان باید ساماندهی و ساختار مند شود، اذعان کرد: استان در برنامه ۹۸ خود به شاخص ها اشاره کرده و نهاد های حمایتی و دستگاه های فرهنگی بیشتر در بحث زنان و خانواده درگیر است.

قاسم پور با تأکید بر اینکه روستاهای پاک ظرفیت خوبی است و ۷ شاخص باید در این روستا به حد نصاب مطلوب برسد، عنوان کرد: شناسایی آسیب های اجتماعی باید در زمینه های مختلف انجام شود.

وی با اشاره به اینکه فضای مجازی یک فرصت است که می توان از آن در راستای توانمندسازی استفاده کرد، افزود: بهترین بستر شناسایی توانمندی های زنان در حوزه های مختلف می تواند فضای مجازی باشد و اگر از فرصت های فضای مجازی نتوانیم به خوبی استفاده کنیم قطعاً تهدید می شود.

فرماندار خلیل آباد با بیان اینکه شناسایی استعداد ها ضرورت دارد و زمانی می توانیم به اشتغال کمک کنیم‌ که استعداد ها را شناسایی کرده باشیم، خاطرنشان کرد: سرمایه های داخل روستا اگر سامان دهی شد قطعاً این سرمایه ها به سمت اشتغال بیشتر پیش می رود.

انتهای پیام/