به گزارش صبح توس؛ علیرضا رزم حسینی شب گذشته در مراسم افطار ایتام  که در کمیته امداد برگزار شد، گفت: یکی از کارهای بسیار خوب امسال ما با کمک کمیته امداد و البته بقیه بخش های دولت این است که می خواهیم بر روی توامندسازی جوامع محلی از جمله روستاها متمرکز بشویم.

وی بیان کرد: قرار شد در استان حدود 400 میلیارد تومان اعتبار را که بخشی از آن مربوط به بانک ها و بخشی مربوط به کمیته امداد است را با معین های اقتصاد مقاومتی استان برای خود اشتغالی به مشارکت بگذاریم، البته سهمی هم معین ها در این خصوص خواهند گذاشت. بر این  اساس فکر می کنم در سال جاری بتوانیم در حوزه خود اشتغالی نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشیم.

استاندار خراسان رضوی در همین راستا افزود: کمیته امداد برای کمک به محرومان و در وهله دوم توامندسازی و کاهش مشمولان خود کمک های خوبی را انجام می دهد و دولت هم منابع مناسبی را در اختیار این کمیته گذاشته است.

انتهای پیام/