سيد ابوالقاسم موسوي در گفت‌وگو با خبرنگار صبح توس؛ اظهار داشت: با توجه به وضعيت مطلوب نزولات جوي در سال زراعي جاري و توصیه‌های انجام‌شده توسط کارشناسان اداره آموزش و ترویج و اداره بهبود توليدات گياهي مديريت و در راستاي توسعه کشت گياهان کم آب طلب در منطقه، کشت زيره سبز بعد از 18 سال براي اولين بار در سطحي بالغ‌بر 500 هکتار از مزارع شهرستان توسط کشاورزان منطقه به عمل آمد.

وی با بیان اینکه از اين ميزان 450 هکتار به‌صورت ديم و 50 هکتار به‌صورت آبي کشت شده است، خاطرنشان کرد: توقع اندک زيره سبز و سازگاري آن در برابر شرایط نامساعد محيطي و خشک‌سالی و همچنين توجيه اقتصادي بالاي آن باعث شده اين گياه در بسياري از اراضي شهرستان به‌عنوان يک گياه راهبردي و اقتصادي موردتوجه قرار گيرد.

مدیر جهاد کشاورزی کاشمر همچنین در ادامه تصریح کرد: با کشت و کار زیره در مناطقي که با محدوديت آب مواجه‌اند، می‌توان در راستاي افزايش بهره‌وری آب و توسعه پايدار بخش کشاورزي گام مؤثری برداشت.

وی با اشاره به بهره‌گیری کشاورزان از توان فني کارشناسان مديريت جهاد کشاورزي شهرستان در مبارزه صحيح با بیماری‌ها و کنترل مناسب علف‌های هرز و حصول عملکرد 400 تا 500 کيلوگرمي محصول در هکتار اذعان کرد: پیش‌بینی می‌شود 225 تن زيره سبز از سطح مزارع شهرستان برداشت و درآمدي بالغ‌بر 112.5 ميليارد ريال نصيب بهره‌برداران منطقه گردد.

انتهای پیام/