به گزارش صبح توس؛ مهدی زارعی، معاون شهردار ظهر امروز در نشست خبری پیش از آغاز همایش اظهارداشت: در قرن حاضر، بحران فرهنگی همه جوامع بشری را درگیر کرده است و در این شرایط، تنها دستاویز نجات برای هر ملتی فرهنگ و ادبیات است.
وی افزود: غنای ادبی مترادف با خودباوری ملی است و در این راستا، ما میتوانیم به آثاری همچون شاهنامه تفاخر کنیم.

معاون شهردار با بیان اینکه فردوسی برزرگترین شاعر حماسه سرای دنیاست، خاطرنشان کرد: فردوسی در حوزه احساس، با قریحه ای روح نواز و در حوزه فنّ شعر با نبوغ و استعدادی ذاتی توانست تا گنجینه ای همچون شاهنامه را خلق نماید که درنهایت سرچشمه حیات فرهنگی دوباره ایرانیان شد.

وی ادامه داد: شاهنامه در ذات منحصربفرد خود ضدغوغا و ضدتفاخر است. درمیان آثار ادبی دنیا، شاید بتوان شاهنامه فردوسی را تنها منظومه شعری دانست که حماسه و شجاعت را با چاشنی جوانمردی درهم آمیخته است؛ چراکه رشادت جنگاروان ذاتاً ماهیت خودنمایی دارد اما شخصیت های ممتاز شاهنامه درعین شهامت، از درجات عالی فضائل انسانی و خضوع پهلوانی هم برخوردار هستند.

معاون شهردار مشهد گفت: برنامه های متنوعی در سال 1398 ترتیب داده شده که از آبان سال گذشته مقدمه سازی های فرهنگی ورسانه ای آن انجام شده و امیدواریم بتواند زمینه معرفی هرچه بیشتر شاهنامه را به عنوان یک اثر جهانی فراهم کند.

عضو شورای سیاست گذاری همایش بین المللی شاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم تصریح کرد: بزرگداشت فردوسی از الزامات مدیریت شهری است که شورای شهر و شهرداری مشهد به خوبی به این مهم توجه داشت است. برنامه های متنوعی در سال 1398 ترتیب داده شده که از آبان سال گذشته مقدمه سازی های فرهنگی ورسانه ای آن انجام شده و امیدواریم بتواند زمینه معرفی هرچه بیشتر شاهنامه را به عنوان یک اثر جهانی فراهم کند.

گفتنی است که در آستانه فرارسیدن 25 اردیبهشت ماه، روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی همایش بین المللی شاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم به همت معاونت گردشگری شهرداری مشهد برگزار می شود.
انتهای پیام/