به گزارش صبح توس؛ حجت السلام جعفر سلامی در نماز عبادی سیاسی جمعه نیشابور اظهار کرد: مراجع علمیه می توانند نیاز معنوی دنیای امروز را رفع کنند و حوزه های علمیه پیام حق را از طریق فضای مجازی نشر دهند و مسئولیت حوزه ها امروز بیشتر از قبل است.

وی افزود: ایران به تمام تعهدات خود در توافق هسته ای عمل کرد و گذاشت تا از نیروگاه های هسته ای بازدید کنند.

امام جمعه موقت نیشابور با اشاره به اینکه ایران دو خدمت بزرگ به اروپا کرده است و اروپا مدیون ایران است ابراز کرد: ایران خدمتی به اروپا کرد که مبارزه با تروریست ها بود که اگر با این جریان ها در این منطقه برخورد نمی شد امروز اروپا در آشوب بود. ایران در مبارزه با مواد مخدر پیش قدم بود و در این راستا ۴ هزار شهید در این امر تقدیم کرده است تا این مواد مخدر وارد اروپا نشود.

وی بیان کرد: ۶ سال وقت کشور در برجام گرفته شد و یکسال است که آمریکا از برجام خارج شده است و اقدام شورای امنیت ملی کشور قابل تحسین است.

سلامی تاکید کرد: اروپا در طول یک سال تضمین عملی به ایران نداد و شورای امنیت ملی کشور تصمیمی در این زمینه گرفت که اقدام بسیار شایسته است.

وی با اشاره به تعهدات ایران به توافق هسته ای اظهار کرد: تعهد ما این بود ۳۰ کیلو اورانیم را در کشور نگهداری کنیم و مابقی را به فروش برسانیم و ۱۳۰ تن آب سنگین اراک را نگه داریم و مابقی را به فروش برسانیم و اگر به مهلت ۶۰ روزه جواب مثبت ندادند ما غنی سازی  بیشتری خواهیم کرد.

امام جمعه موقت نیشابور با اشاره به بدعهدی های اروپا افزود: اروپا کاری برای مدرن سازی آب اراک نکرد و جمهوری اسلامی زین پس خود موظف است تا این آب سنگین اراک را مدرن سازی کند.

وی گفت: امروز آمریکایی ها باید رژیم صهیونستی را حفظ کنند و رژیم صهیونیسم شش جنگ را آغاز کرد که در آخرین اش ۴۸ ساعت فقط توانستند دوام بیاورنند.